Ressun lukion koti ja koulu ry on Ressun opiskelijoiden vanhempien ja huoltajien muodostama yhdistys, jonka tavoitteena on eri tavoin tukea kodin ja koulun yhteistyötä. Yhdistys on aloittanut toimintansa vuonna 1971.

Koti ja koulu ry kerää varoja jäsenmaksuilla (30 euroa/jäsen tai 45 euroa/perhe) ja erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuotoilla. Varoilla tuetaan opiskelijoiden projekteja, opintomatkoja, vierailukäyntejä sekä oppilaskunnan toimintaa. Lisäksi yhdistys myöntää stipendejä opiskelijoille.

Yhdistys hallinnoi Ressun edesmenneen pitkäaikaisen ja pidetyn rehtori Antero Penttilän muistorahastoa, jonka varoista myönnetään stipendejä ja avustuksia lukion opiskelijoille.

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, joka on toimistaan tilivelvollinen yhdistyslain mukaan.