Toimintasuunnitelma

RESSUN LUKION KOTI JA KOULU RY                                             TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa ja näin tukea oppilaiden myönteistä kehitystä, toimia vanhempien sekä heidän ja opettajien keskinäisen vuorovaikutuksen edistämiseksi, pitää yhteyttä päättäjiin ja viranomaisiin tarpeellisiksi katsottavien uudistusten aikaansaamiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi sekä pyrkiä herättämään vanhemmissa, oppilaissa, opettajissa ja koulun toimihenkilöissä aktiivisuutta kodin ja koulun yhteistyöhön (yhdistyksen säännöt 2 §).

Tavoitteisiin pyritään järjestämällä erilaisia tilaisuuksia sekä kannanotoilla ja tiedotustoiminnalla. Yhdistys tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti koulun ja oppilaiden toimintaa.

Toimintavuonna 2017 – 2018 painopisteinä toiminnassa ovat jäsenhankinta ja verkostoituminen.

Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan vastuuhenkilöt tarvittaviin tehtäviin, kuten mm. verkostoitumistilaisuuksiin osallistuva henkilö, rahastonhoitaja, sihteeri, ystäväperhevastaava, tapahtumavastaava ja viestintävastaava.

Vuosittain järjestettävät tapahtumat ovat:

– Vuosikokous 30.8.2017

– Avoimet ovet, 11.11.2017

– Kevään vanhempainilta, maaliskuu 2017.

Näiden vuosittaisten tapahtumien lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää myös muita tapahtumia.

Muu toiminta:

– Ystäväperhetoiminta, elokuu 2017, sekä tarvittaessa lukuvuoden aikana

– Tilaisuuksien yhteydessä kahvilamyynnillä, arpajaisilla sekä Ressu-tuotemyynnillä tapahtuva varainhankinta

– Sponsorointi; mm. Wanhojen tanssit, Pärskeet lehti, yo-stipendit, teatteri- ym. kulttuuriliput hakemuksien perusteella.

Tiedotus:

– FB-ryhmän ylläpito, kotisivut ja tiedotteet

 

2 (2)

Verkostoituminen:

– Yhteistyö Ressut ry:n ja ESLOK:in kanssa

– Osallistuminen Helvary ry:n ja Suomen Vanhempainliiton koulutus- ym. tilaisuuksiin.