Säännöt

Vahvistettu oikeusministeriössä 16.5.1972. Muutokset 28.9.1977, 29.9.1987, 24.9.1996, 12.11.2005 ja 8.2.2016.

1 § Yhdistyksen nimi on Ressun lukion koti ja koulu ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Tavoitteet ja toteutus

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on: – edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa ja näin tukea oppilaiden myönteistä kehitystä, – toimia vanhempien sekä heidän ja opettajien keskinäisen vuorovaikutuksen edistämiseksi, – pitää yhteyttä päättäjiin ja viranomaisiin tarpeellisiksi katsottavien uudistusten aikaansaamiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi sekä – pyrkiä herättämään vanhemmissa, oppilaissa, opettajissa ja koulun toimihenkilöissä aktiivisuutta kodin ja koulun yhteistyöhön.

3 § Yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseen pyritään järjestämällä erilaisia keskustelu- ja tutustumistilaisuuksia, tekemällä kannanottoja ja ehdotuksia sekä julkisella valistus- ja tiedotustoiminnalla. Yhdistys tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti koulun ja sen oppilaiden toimintaa. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Jäsenet

4 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen, jonka lapsi tai huollettava opiskelee Ressun lukiossa sekä jokainen koulussa toimiva opettaja tai toimihenkilö. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä Helsingin lyseon tai Ressun lukion entinen oppilas sekä jokainen, jonka lapsi tai huollettava on käynyt näitä kouluja tai joka muuten on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta. Kannattajajäseneksi voi liittyä myös rekisteröity yhdistys. Varsinaiseksi jäseneksi ja kannattajajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksellä on oikeus kutsua kunniajäseniä. Tästä päätöksen tekee hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokous.

5 § Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä yhden kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on kirjallisesti ilmoittanut eroamisestaan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

6 § Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittaa sen mainetta. Jäsenellä on oikeus saattaa eroamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä valituskirjelmä puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamispäätöksestä. Tämän perusteella hallitus on velvollinen ottamaan asia esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun valituskirjelmä on jätetty.

7 § Yhdistyksen varsinaisilta ja kannattajajäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vuosittain vahvistaa. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Jollei erääntynyttä jäsenmaksua makseta kolmen kuukauden kuluessa eräpäivästä, jäsenyys lakkaa olemasta voimassa.

Yhdistyksen kokoukset

8 § Yhdistyksen varsinainen eli vuosikokous pidetään lokakuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsiteltävät asiat: Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle toimintakaudelle. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. Vahvistetaan talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

10 § Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on julkaistava yhdistyksen kotisivuilla ja/tai koulun tiedotuskanavia käyttäen vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Muut yhdistyksen tiedonannot jäsenille toimitetaan hallituksen päättämällä tavalla.

Hallitus

11 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä. Hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen. Hallituksen jäsenistä enintään kaksi voi kuulua Ressun lukion opettajakuntaan ja enintään yksi Ressun lukion johtokuntaan. Koulun rehtori ja vararehtori eivät voi kuulua yhdistyksen hallitukseen.

12 § Puheenjohtaja ja hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on paikalla. Milloin äänet hallituksen kokouksessa menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

13 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

14 § Sihteerin ja rahastonhoitajan voi hallitus valita joko omasta keskuudestaan tai ulkopuoleltaan.

Muut säännökset

15 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen siihen nimeämän henkilön kanssa. Rahastonhoitajalla on kuitenkin oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin posti- ja pankkiasioissa.

16 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. . Tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta (1.8. – 31.7.) on valmistettava ja annettava toiminnantarkastajan tarkastettavaksi hyvissä ajoin ennen yhdistyksen vuosikokousta.

17 § Toiminnantarkastajan tulee hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamistaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

18 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

19 § Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat Ressun lukioon tai sen toimintaa jatkavan koulun oppilaiden hyväksi yhdistyksen kokouksen parhaaksi katsomalla tavalla.

20 § Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s